Công ty TNHH Cơ Nhiệt GreenBoiler
Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer
Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer
Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer
Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer
Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer
Giới thiệu

Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer mục đích cấp nhiệt cho các hệ thống sấy ngũ cốc, đáp ứng nhu cầu của tháp sấy

Gia nhiệt ổn định, thời gian gia nhiệt nhanh, tiêu hao ít năng lượng

Thông số kỹ thuật

+ Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và ASME.
+ Công suất nhiệt: từ 200-500 kW, phù hợp với các tháp sấy từ 10 – 200 tấn lúa/mẻ
+ Áp suất hơi bảo hòa sử dụng: 6- 12 barg

Nguyên lý hoạt động

Hệ thống trao đổi nhiệt Calorifer là thiết bị giao đổi nhiệt gián tiếp giữa hơi bão hòa và không khí.

Hơi bảo hòa được cấp vào bộ Calorifere, trao đổi nhiệt với không khí đi bên ngoài thông qua các ống trao đổi nhiệt ống cánh.

Không khí lạnh được gia nhiệt lên nhiệt độ 60-90 oC trước khi cấp vào các tháp sấy.

Hình ảnh thực tế

2_3

Chia sẻ: