Công ty TNHH Cơ Nhiệt GreenBoiler
Bình bồn và hệ thống đường ống
Bình bồn và hệ thống đường ống
Bình bồn và hệ thống đường ống
Giới thiệu

Các thiết bị bình chịu áp lực, bồn nước, chứa hơi bảo hòa (bộ góp, bộ tích hơi…)

Hệ thống đường ống hơi, dầu/gas...

Thông số kỹ thuật

+ Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và ASME.
+ Thể tích: 1- 70 m3
+ Áp suất hoạt động: 0-30 barg
+ Vật liệu theo tiêu chuẩn ASTM và ASME

Hình ảnh thực tế

Untitled

Chia sẻ: