Công ty TNHH Cơ Nhiệt GreenBoiler
Dự án

Dự án

Công Suất: 10 tấn/giờ

Hiệu suất: 87 %

Kiểu lò hơi: Tầng sôi

Nhiên liệu đốt: Trấu rời, than Indo...

Áp Suất Vận Hành: 10 bar(g)

Xử Lý Khí Thải: Cyclone đa cấp và Lọc bụi túi

Hệ thống điều khiển: Tự động bằng biến tần

Lắp đặt: Đồng Tháp

Công Suất: 20 tấn/giờ

Hiệu suất: 87 %

Kiểu lò hơi: Tầng sôi

Nhiên liệu đốt: Than Indo, củi băm, vỏ điều...

Áp Suất Vận Hành: 10 bar(g)

Xử Lý Khí Thải: Cyclone đa cấp và tháp lọc bụi

Hệ thống điều khiển: Tự động bằng biến tần

Lắp đặt: ĐỒNG NAI

Công Suất: 15 tấn/giờ

Hiệu suất: 87 %

Kiểu lò hơi: Tầng sôi

Nhiên liệu đốt: Viên nén, than Indo...

Áp Suất Vận Hành: 10 bar(g)

Xử Lý Khí Thải: Cyclone đa cấp và Lọc bụi túi

Hệ thống điều khiển: Tự động bằng biến tần

Lắp đặt: ĐỒNG NAI

Công Suất: 15 tấn/giờ

Hiệu suất: 84 %

Kiểu lò hơi: Ghi ngiêng (ghi lật)

Nhiên liệu đốt: Vỏ cây, rác...

Áp Suất Vận Hành: 10 bar(g)

Xử Lý Khí Thải: Cyclone đa cấp và tháp dập bụi ướt

Hệ thống điều khiển: Tự động bằng biến tần

Lắp đặt: Đồng Nai