Thiết bị áp lực – mạng nhiệt

DSC00966

Thiết bị áp lực – mạng nhiệt

Hệ thống đường ống

 • Hạng mục : Đường ống dẫn hơi, dẫn dầu, khí nén, nước
 • Vật liệu : Ống thép đúc, inox
 • Bảo ôn : bọc bông cách nhiệt, bọc ngoài inox
 • Thiết bị kèm theo : hệ van, hệ cóc tách nước, bù giãn nở

Bình bồn áp lực

 • Hạng mục : Bầu góp hơi, bình khí nén, bình áp lực
 • Vật liệu : Thép chịu nhiệt A515 – Thép tấm SS400
 • Bảo ôn : bọc bông cách nhiệt, bọc ngoài inox
 • Thiết bị kèm theo : hệ van, hệ cóc tách nước…

Bồn chứa

 • Hạng mục : Bôn chứa nước, chứa dầu, chứa mỡ…
 • Vật liệu : Thép tấm SS400, Inox
 • Bảo ôn : bọc bông cách nhiệt, bọc ngoài inox
 • Thiết bị kèm theo : hệ van, hệ cóc tách nước…

Hệ thống tiết kiệm năng lượng

 • Hạng mục : Hệ thống thu hồi nước ngưng, thu hồi nhiệt…
 • Vật liệu : Thép tấm SS400, Inox
 • Bảo ôn : bọc bông cách nhiệt, bọc ngoài inox
 • Thiết bị kèm theo : hệ van, hệ cóc tách nước…
Bài viết liên quan