Sản phẩm

LO-TANG-SOI

Lò hơi tầng sôi

Giới thiệu: Nguyên liệu cấp được phun vào lò cùng không khí, hỗn hợp với nhau và cháy trong không gian buồng lửa. Gió cấp 1…
Xem thêm
LO-GHI-XICH

Lò hơi ghi xích

Giới thiệu: Nhiên liệu được cấp vào buồng đốt bằng ghi xích, gió được cấp từ dưới ghi, nhiên liệu được…
Xem thêm
LO-GHI-TINH

Lò hơi ghi tĩnh

Giới thiệu: Nhiên liệu được cấp vào buồng đốt bằng thủ công, và nhờ gió cấp dưới ghi, nhiên liệu sẽ…
Xem thêm
IMG_5820

Xử lý khói thải

DẠNG CYCLONE ĐA CẤP Giới thiệu: Bộ lọc bụi Cyclone đa cấp là một chùm các cyclone đơn sử dụng tác dụng của lực ly tâm…
Xem thêm