Dịch Vụ Bảo Trì, Bảo Dưỡng

Dich-vu-bao-tri-bao-duong

Dịch Vụ Bảo Trì, Bảo Dưỡng

Picture1

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu khác nhau cảu khách hàng:

Greenboiler cung cấp dịch vụ cho nồi hơi trên phạm vi rộng nhằm hỗ trợ Chủ đầu tư/Người vận hành trong việc khắc phục và ngăn ngừa những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành

Picture2

Kiểm tra:

Không chỉ khoanh vùng chỉ ra những vị trí sự cố, chúng tôi còn chỉ ra nguyên nhân và đưa ra những đề xuất xử lý sự cố cũng như ngăn ngừa những sự cố đó trong tương lai.

Picture3 Phân tích:

Chúng tôi tiến hành phân tích kỹ thuật nhằm tìm ra Nguyên nhân cốt lõi & Nguyên nhân chính để khắc phục và tối ưu hóa nồi hơi.

Picture4

Giải pháp:

Căn cứ vào 2 bước trên, chúng tôi cung cấp báo cáo kỹ thuật có đề cập những thông tin cần thiết như: Cảnh báo/Tư vấn; Đưa ra giải pháp; Lập dự toán cho công việc cần thực hiện.

 

Bài viết liên quan