Dịch Vụ Bán Hơi – Bán Nhiệt

IMAG0014

Dịch Vụ Bán Hơi – Bán Nhiệt

Ngoài việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp trọn gói hệ thống lò hơi và lò dầu tải nhiệt cho khách hàng, Greenboiler còn cung cấp dịch vụ bán hơi, bán nhiệt, vận hành với mong muốn khách hàng có thêm sự lựa chọn đầu tư.

Phương châm của Chúng tôi: An toàn vận hành, hiệu quả về năng lượng và thân thiện với môi trường.

Trách nhiệm của chúng tôi:

  • Đầu tư toàn bộ hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt
  • Đầu tư xây dựng hệ thống nền móng thiết bị lò hơi
  • Đầu tư nhân sự vận hành
  • Tư thu mua nhiên liệu
  • Chịu trách nhiệm xử lý môi trường

Lợi ích của khách hàng:

  • Không phải đầu tư hệ thống lò hơi- thu mua nhiên liệuàgiảm chi phí đầu tư ban đầu
  • Không phải vận hành, xử lý môi trường
  • Tập trung sản xuất chuyên sâu vào ngành nghề chính của mình
  • Sử dung hơi ổn định, chất lượng